Yapısal Dayanım

Yapısal Dayanım

Bu bölümde; sistem, alt-sistem ve komponent seviyelerinde yapısal dayanım ve ömür analizleri sayısal veya analitik yöntemlerle gerçekleştirilerek, ağırlık ve maliyet açısından optimum tasarım çözümlerinin belirlenmesi sağlanır. Bu kapsamda ilgili fizik koşullarını simüle edecek statik/transient dinamik veya lineer/nonlineer Sonlu Elemanlar Analiz modelleri hazırlanıp sayısal çözümler gerçekleştirilmektedir. Metaller, elastomerler ve kompozit malzeme modelleri fiili deneylerle doğrulanarak modellenmektedir. Bu sayede, birçok mühendislik tasarım konsepti yüksek maliyetli testlere ihtiyaç duyulmadan sayısal bilgisayar ortamında kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

NVH Analizleri

Bu bölümde: araçlarda ve alt sistemlerinde titreşim ve gürültü kaynaklı konfor ve fonksiyonel problemler oluşmaması için çalışmalar yürütülmektedir. Otokar’ın inovatif düşünce yapısıyla bağdaşacak şekilde NVH alanındaki yenilikleri yakından takip eder. Ürünlere bu yenilikçi bakış açısı ile katkı sağlamak için numerik yöntemlerle, sanal ortamda tasarımı iyileştirecek yönlendirmeler yapılır. Burada gerçekleştirilen sanal analizler, temel iki başlık altında incelenir. İlki; modal analizler, 1 boyutlu modelle burulma titreşimi analizleri, frekans cevap analizleri, zorlanmış titreşim analizleri ve panel katkı analizleri ile ürünlerin titreşim analizleridir. İkincisi ise; akustik kavite analizleri, ses basınç seviyesi hesaplamaları ve transfer patika analizleri ile de ürünlerin gürültü analizleridir. Gerçekleştirilen titreşim ve gürültü analizleri ile ürünler henüz üretilmeden, olası NVH problemler tespit edilir, bunun için gerekli tedbirler alınır ve NVH iyileştirmeleri gerçekleştirilir.

NVH Analizleri

Araç Dinamiği

Araç Dinamiği

Bu bölümde; tasarımı gerçekleştirilen araçların konsept veya detay tasarım aşamalarında sistem/alt sistem mobilite isterlerinin belirlenmesi ve sağlanması amacıyla esnek veya rijit çoklu cisim dinamiği analiz çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda tekerlekli/paletli araç sistem/alt sistem modelleme, kule kontrol sistem etkileşimleri ve yüzme statik denge hesaplamaları yapılmaktadır. Araçların sürüş ve görev performansını iyileştirmek için tasarım süreçlerini desteklemektedir.

Paletli ve tekerlekli araçlar için APG, şerit değiştirme, slalom, dik engel geçme, hendek geçme, eğim tırmanma gibi görev profilleri simülasyonları gerçekleştirilir ve araç sistem tasarımına ve alt sistem seçim ve yerleşimlerine karar verilir.

Ayrıca direksiyon sistemi, süspansiyon sistemi, fren sistemi, silecek mekanizması gibi alt sistemler tasarım çalışmalarında hareketli sistemlerin kinematik problemleri çözülür ve davranışları belirlenir.

Çarpışma Güvenliği

Bu bölümde; sürücü ve yolcu emniyetinin sağlanması için büyük öneme haiz otobüs devrilme ve sürücü bölmesi önden çarpma analizleri yapılmaktadır. Bunun için araçların detaylı analiz modelleri hazırlanmakta ve yüksek performanslı bilgisayar sisteminde analizler gerçekleştirilmektedir. Devrilme analizleri, ECE R66.02 regülasyonuna uygun olarak yapılırken, önden çarpma analizleri ECE R29.03’e uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca analiz modellerinin gerçek araç davranışını temsil edebilmesi için detaylı malzeme modelleme faaliyetleri de yapılmaktadır. Bu iş için ülkemizin önde gelen üniversiteleriyle ortak çalışmalar sürdürülmektedir. Geliştirilen bu metodolojiler doğrultusunda, TÜV ve VCA araç tip onay test kuruluşları tarafından yapılan denetimlerde başarılı olarak bu alanda akredite edilmiştir.

Çarpışma Güvenliği

HAD

HAD

Bu bölümde; ticari araçların sistem/alt sistem veya komponent bazında ve konsept /detay tasarım aşamalarında nümerik akışkanlar dinamiği ve ısı transferi analizleri gerçekleştirilir.

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği; motor odası akış analizleri, soğutma sistemi analizleri, iklimlendirme, hava emiş, egzoz hattı akış analizleri, araç aerodinamiği ve elektronik soğutma analizleri konularında çalışmalar yürütmektedir.